Wyceny i doradztwo biznesowe

Wsparcie kluczowych decyzji

wyceny

  • Wyceny przedsiębiorstw i udziałów
  • Studia wykonalności
  • Podziały, połączenia i restrukturyzacje

Udział audytorów w wycenach przedsiębiorstw i udziałów oraz oparcie się nie tylko na prognozach ale i na głębokiej analizie danych księgowych podnoszą trafność i wiarygodność wycen. Ułatwia to podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz negocjacje.

Analizy wykonalności projektów inwestycyjnych w wykonaniu naszych doradców umożliwiają realne oparcie się na wiarygodnych szacunkach. Decyzje oparte są wówczas nie tylko na intuicji ale na wiedzy i faktach.

Wykonywaliśmy wiele analiz i kierowaliśmy wieloma procesami restrukturyzacji firm i korporacji poprzez łączenie, dzielenie, tworzenie i likwidację przedsiębiorstw, zmiany form prawnych.

Nie tylko sporządzamy analizy ale i skutecznie zarządzamy odpowiednimi procesami.

Zobacz również: