Kadry, płace i ubezpieczenia

Wrażliwość i uwaga

kadry

  • Listy płac
  • Dokumentacja kadrowa
  • ZUS

Relacje z pracownikami są obszarem wrażliwym. Dlatego wiele firm decyduje się powierzyć nam sprawy kadrowo-płacowe oraz ubezpieczeń społecznych.

Fachowość naszych specjalistów oraz nasz dystans od bieżących problemów międzyludzkich naszych klientów dają pracownikom i pracodawcom poczucie bezstronnej i kompetentnej opieki.

Obszar zarządzania sprawami kadrowo-płacowymi stał się ostatnio bardzo skomplikowany i jedynie wyspecjalizowane zespoły wsparte wiedzą i doświadczeniem oraz odpowiednia techniką mogą podać sprawnej obsłudze wielu list płac składających się z wielu składników.

Złożone przepisy nie ułatwiają sytuacji pracodawców.

Dlatego więc nasza pomoc może być bezcenna w kształtowaniu korzystnych relacji między pracownikami a pracodawcami.

Nie tylko doświadczeni pracownicy ale również wydajne procedury i systemy informatyczne tworzą sprawną obsługę w tym obszarze.

Zobacz również:

ksiegowoscUsługi księgowe

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących [...]

podatkiDoradztwo Podatkowe

Doradztwo podatkowe skupia w naszej firmie osoby posiadające stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe. [...]

d_ksiegoweDoradztwo Księgowe

Projektowanie zakładowych planów kont, narzędzi controllingu, współpraca we wdrożeniach informatycznych systemów zarządzania [...]

startBusiness Start-up & Domiciliary

Wsparcie techniczne w czynnościach rejestracyjnych, pomoc administracyjna, analizy inwestycyjne. [...]

famiFamily Office

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących majątkiem. [...]

oferta_d