Family Office

Opieka nad rodzinami biznesowymi.

familly

 • Strukturyzacja interesów rodziny biznesowej
 • Monitorowanie i raportowanie
 • Wsparcie rodzin biznesowych w doborze usług finansowych oferowanych przez profesjonalnych dostawców
 • Reprezentowanie interesów rodziny
 • Sukcesja
 • Ład Rodzinny (Family Governance)
 • Doradztwo i wsparcie w momentach strategicznych decyzji
 • Stabilizacja operacji i zachowanie kontynuacji w sytuacjach kryzysowych


Obszar ten jest pod szczególną troską Tomasza Budziaka, wiodącego w Polsce specjalisty w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej.

Nasza oferta adresowana jest nie tylko do rodzin o dużym majątku w gotówce, ale przede wszystkim do rodzin przedsiębiorczych. Najczęściej wsparcia wymaga nie zarządzanie gotówką ale majątkiem wymieszanym między biznes, inwestowanie i sprawy prywatne. Także poza Polską.

Rodziny przedsiębiorców radzą sobie wyśmienicie z prowadzeniem swoich firm. W przeciwnym razie nie odniosłyby sukcesu.
Paradoksalnie, reguły narzucone przez regulacje prawne oraz rynek finansowy wobec podmiotów gospodarczych wymuszają określone standardy dokumentacji, kontroli i zachowań.

Inaczej sprawa ma się ze sprawami majątku i interesów rodzin biznesowych.
Nie ma narzuconych reguł kontroli, zarządzania i raportowania poza minimum wymaganym przez fiskusa. Jeśli jednak interesy rodziny zaczynają być rozproszone między wiele firm, wehikuły finansowe, nieruchomości, kolekcje dzieł sztuki a to wszystko w różnych legislacjach a członkowie rodziny są stale w ruchu po całym świecie?
Jak nimi zarządzać, kontrolować i optymalizować? Jak pomagać w pomnażaniu majątku rodziny dla przyszłych pokoleń?

Służby księgowe firm, które posiada rodzina biznesowa często nie mają dostępu do całości spraw właścicieli ani tego nie powinny ani nie potrafią.
Do tego niezbędne są inne narzędzia, umiejętności i możliwości oparte na bliskim kontakcie oraz zaufaniu między specjalistą a członkami rodziny biznesowej.


Korzystając z doświadczeń zdobytych we współpracy z polskimi i zagranicznymi rodzinami biznesowymi proponujemy opiekę nad rodzinami biznesowymi w ramach naszej usługi Family Office obejmującej m.in.:

Strukturyzacja interesów rodziny biznesowej

 • Rozliczenia podatków w Polsce i za granicą
 • Stworzenie i prowadzenie struktur administrujących majątkiem i interesami rodziny

Monitorowanie i raportowanie

 • Księgowość rodziny biznesowej, konsolidacja klas majątku i różnych jurysdykcji
 • Kontrola wewnętrzna i audyt z perspektywy rodziny biznesowej prowadzenia interesów przez wynajęty personel
 • Monitorowanie ryzyk i zagrożeń
 • Benchmarking
 • Kontrola kosztów i dostawców w tym w zakresie majątku niebiznesowego

 

Wsparcie rodzin biznesowych w doborze usług finansowych oferowanych przez profesjonalnych dostawców

 • Ubezpieczenia
 • Inwestycje portfelowe

 

Reprezentowanie interesów rodziny

 • W czynnościach prawnych na podstawie otrzymanych pełnomocnictw
 • W organach statutowych firm, w których rodzina ma interesy

 

Sukcesja

 • Planowanie procesu
 • Wdrożenie procesu
 • Zarząd sukcesyjny

 

Ład Rodzinny (Family Governance)

 • Doradztwo w stworzeniu reguł Ładu Rodzinnego
 • Wsparcie wdrożenia zasad Ładu Rodzinnego w Ładzie Korporacyjnym
 • Współpraca przy pielęgnowaniu i modyfikacji Ładu Rodzinnego

 

Więcej na temat sukcesji w rodzinie przedsiębiorców na blogu Tomasza Budziaka www.budziak.pl i www.zarzadzaniesukcesyjne.pl

Zobacz również:

ksiegowoscUsługi księgowe

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących [...]

podatkiDoradztwo Podatkowe

Doradztwo podatkowe skupia w naszej firmie osoby posiadające stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe. [...]

d_ksiegoweDoradztwo Księgowe

Projektowanie zakładowych planów kont, narzędzi controllingu, współpraca we wdrożeniach informatycznych systemów zarządzania [...]

startBusiness Start-up & Domiciliary

Wsparcie techniczne w czynnościach rejestracyjnych, pomoc administracyjna, analizy inwestycyjne. [...]

famiFamily Office

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących majątkiem. [...]

oferta_d