Business Start Up & Virtual Office

Wsparcie startu i administracyjne

business

  • Wsparcie przy rejestracji
  • Reprezentacja klienta wobec podmiotów trzecich
  • Analizy inwestycyjne
  • Adres siedziby spółki
  • Wynajęcie powierzchni biurowej
  • Przesyłanie korespondencji
  • Oznakowanie zewnętrzne
  • Likwidacje i zakończenie działalności

KBA działa na rzecz spółek i trustów na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów pod numerem RDST-1418

Początki działalności są zawsze niełatwe. Miejsce na biuro, usługi sekretarskie, księgowość, regulowanie i kontrola płatności, kontakty z urzędami, obsługa korespondencji urzędowej – załatwieniem tych spraw możemy się zająć. A w tym czasie można spokojnie rozkręcać firmę.

Wykonujemy też analizy wykonalności projektów biznesowych.

Czasami jednak plany się zmieniają i trzeba zakończyć działalność. Nasza pomoc w prowadzeniu likwidacji ułatwia wycofanie się z interesów i pozwala na poświęceniu czasu na bardziej perspektywiczną aktywność.

Czasami nie ma konieczności aby inwestor angażował osobiście siebie lub swój personel do zarządzania sprawami w Polsce. Wówczas, KBA jako zaufany partner, oferuje skuteczne rozwiązania dbając o ich interesy. Mimo że polskie prawo nie narzuca obowiązku osobom zarządzającym polskiego obywatelstwa to jednak w wielu przypadkach osoby poruszające się sprawnie w polskim środowisku prawnym, biznesowym i kulturowym mogą istotnie przyczynić się do powodzenia przedsięwzięcia oraz zredukować ryzyka i koszty z nim związane.

W naszym zespole są osoby o odpowiednim przygotowaniu z zakresu zarządzania oraz finansów, które mogą pełnić rolę zarządzających przedstawicielstwami, oddziałami czy nawet przedsiębiorstwami, do czasu gdy nastąpi konieczność zatrudnienia w nich stałego personelu.

Uzgodnione z Klientem sposoby autoryzacji i komunikacji powodują, że także on ma również kontrolę nad swoimi spółkami, posiadanymi przez nie aktywami oraz dokonywanymi transakcjami.

Polskie prawo wymaga posiadania przez przedsiębiorstwo inwestora adresu siedziby (na mocy umowy najmu lub innego tytułu prawnego) a nie jedynie skrzynki pocztowej. Jest to niezbędne do zarejestrowania przedsiębiorstwa.

W ramach uzupełnienia naszych usług outsourcingowych, pomagamy w spełnieniu tych wymagań poprzez pakietową usługę, umożliwiającą nie tylko spełnienie wymagań formalnych ale i faktyczne wsparcie administrowania podmiotem na odległość.

Zobacz również:

ksiegowoscUsługi księgowe

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących [...]

podatkiPodatki

Raportowanie podatkowe, Podatki międzynarodowe - Obsługa podatków skupia w naszej firmie osoby posiadające stosowne uprawnienia [...]

d_ksiegoweDoradztwo Księgowe

Projektowanie zakładowych planów kont, narzędzi controllingu, współpraca we wdrożeniach informatycznych systemów zarządzania [...]

startBusiness Start-up & Virtual Office
KBA działa na rzecz spółek i trustów na podstawie wpisu do rejestru prowadzonego przez Ministra Finansów pod numerem RDST-1418 [...]

famiFamily Office

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących majątkiem. [...]

oferta_d