Audyt

Wsparcie dla właścicieli i zarządzających

audyt

  • Badania statutowe
  • Badania "prywatne"
  • Due Dilligence
  • Badania połączeń i podziałów
  • Konsolidacje
  • Prospekty emisyjne

Nasze podejście do usług audytorskich opiera się na priorytecie rzetelnej i przydatnej informacji. Jest to szczególnie ważne dla właścicieli firm, którzy nie mogą osobiście doglądać każdej operacji swoich rosnących biznesów.

Realizowane przez nas prace audytorskie są zorientowane nie tylko na wypełnienie obowiązków nałożonych przez prawo lecz przede wszystkim na ocenę jakości prowadzonego biznesu, wykraczając tym samym poza obszar rutynowych procedur działania.

Często wyniki naszej pracy dają początek współpracy nad głęboką restrukturyzacją przedsiębiorstwa. Dużą wagę przywiązujemy do współpracy z właścicielami przedsiębiorstw i z reprezentującymi ich interesy radami nadzorczymi oraz zarządami.

Wykorzystanie współczesnej techniki obliczeniowej pozwala nam na stosowanie nowoczesnych metod identyfikacji obszarów największego ryzyka finansowego w funkcjonowaniu firmy.

Stosując je zapewniamy naszym Klientom większe bezpieczeństwo i zwiększamy stopień pewności, że podczas rewizji nie pominięto żadnych istotnych spraw. Wieloszczeblowe i ponadnarodowe procesy konsolidacyjne są naszym rutynowym zakresem prac.

Rzetelność naszej pracy została doceniona przez inwestorów. Zbadane przez nas sprawozdania finansowe emitentów notowanych akcji są podstawą prawidłowych decyzji inwestycyjnych. Nasza firma i jej audytorzy uczestniczyli w wielu projektach emisji pierwotnych.

Standardy międzynarodowe IFRS znamy z praktyki prac dla emitentów akcji notowanych oraz firm podlegającym ponadgranicznej konsolidacji. Stale podnosimy nasze umiejętności w tej dziedzinie.

Szczególnie wartościowa jest współpraca audytorów z działaniami Family Office – pozwala na wnikliwą i dyskretną kontrolę wszystkich aspektów interesów rodzin przedsiębiorców na ich rzecz i dla ich dobra.

Zobacz również: