Kim jesteśmy?

kilka słów o nas…

Kim jesteśmy?
kilka słów o nas

Od ponad ćwierć wieku dokonujemy syntezy doświadczenia zdobytego na rynku polskim z najlepszą praktyką zagraniczną. Wspieramy naszych klientów w prowadzeniu i rozwijaniu interesów zapewniając opiekę audytorów, doradców podatkowych i biznesowych oraz księgowych.

Specjalizujemy się w pracy z firmami przekraczającymi granice… państw, technologii i ludzkich barier.

Zespół ponad trzydziestu profesjonalistów służy swoimi kwalifikacjami naszym klientom.

Zapraszamy do przeglądu kolejnych zakładek na naszej stronie internetowej, prezentujących kluczowe osoby, ofertę naszych usług o raz szereg innych przydatnych informacji.


ksiegoweUsługi księgowe

Optymalne rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo klientów to nasz priorytet. Raportowanie oraz komunikacja w 4 językach. […]
famFamily Office

Opieka nad rodzinami biznesowymi. Pomoc w zarządzaniu i kontroli, stworzenie i prowadzenie struktur administrujących majątkiem oraz interesami rodziny. […]

podatkDoradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe skupia w naszej firmie osoby posiadające stosowne uprawnienia i wieloletnie doświadczenie zawodowe.[…]dor_kDoradztwo księgowe

Projektowanie zakładowych planów kont, narzędzi controllingu, współpraca we wdrożeniach informatycznych systemów zarządzania i automatyzacji rachunkowości. […]


zobacz więcej


bus1Business Start-up & Domiciliary
Wsparcie techniczne w czynnościach rejestracyjnych, pomoc administracyjna, analizy inwestycyjne. […]

wycenWyceny i doradztwo biznesowe

Ułatwiamy podejmowanie decyzji inwestycyjnych oraz negocjacje. […]kadryyKadry, płace i ubezpieczenia

Złożone przepisy są przeszkodą dla pracodawców. Dlatego więc nasza wiedza i doświadczenie może być bezcenna. […]


 

Krótka historia

 


1990A– pierwszy rok przełomu w polskiej gospodarce. Tego samego roku Maria Korycka i Tomasz Budziak zakładają spółkę zajmującą się doradztwem gospodarczym. Spółka ta działając na początku okresu transformacji stworzyła podwaliny pod działalność audytorską.


1993– powstaje Korycka, Budziak & Rewidenci (KBR) – do dotychczasowych Partnerów Marii Koryckiej i Tomasza Budziaka dołaczają Jan i Krystyna Motławscy. Synteza działalności doradczej, audytorskiej oraz księgowej pozwala na szybki rozwój.


1999
– KBR kupuje większość udziałów w Pro Invest Audyt, założonej w 1992 r. i doprowadza do w następnym roku do pełnej integracji obu firm jako Korycka, Budziak & Audytorzy sp. z o.o., czyli dzisiejsze KBA sp. z o.o.

 


2006– zmiany w składzie Partnerów – Jan i Krystyna Motławscy po wielu latach pracy udają się na emeryturę. Firma liczy ponad 40 pracowników, w tym biegli rewidenci, doradcy podatkowi, licencjonowani księgowi.


2008– zakup od Banku Pekao S.A. wszystkich udziałów w Centrum Usług Księgowych sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. Tym samym rozszerzenie portfela usług w branży nieruchomości oraz finansowej.

 


1992– powstaje Pro-Invest Audyt (PIA) – wśród założycieli późniejszy Partner w naszej firmie Ewa Orkwiszewska. PIA staje się jednym z liderów audytów prospektów emisyjnych..


1998– KBR zostaje członkiem i udziałowcem globalnej sieci firm audytorskich S.C. International. Orientacja profilu na obsługę klientów zagranicznych oraz konsolidacje grup kapitałowych.

 


2000– konsolidacja działalności pod nową nazwą Korycka, Budziak & Audytorzy jako kontynuacja bytu prawnego dawnego PIA – zdobycie trwałej pozycji uznanej firmy audytorskiej o kapitale polskim.


2007– w wyniku międzynarodowej fuzji SC International łączy się z Nexia International. Powstaje światowa sieć będąca w Globalnym Top 10 firm księgowych wg International Accounting Bulletin.


2011– nagroda – The Nexia International Firm of the Year Award


2015Maria Korycka opuszcza grono partnerów Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o. współpracując nadal jako doradca podatkowy.


2016– Zmiana nazwy na stosowany dotychczas skrót KBA sp. z o.o. Nowa odsłona logo. Nowa siedziba. 

 

 

Nexia International

Od 1998 roku jesteśmy współudziałowcem globalnych sieci firm doradczych i audytorskich. Wpierw S.C. International a w wyniku połączenia w 2008 NEXIA International. Nasze firmy niezależnych audytorów, doradców podatkowych i biznesowych z całego świata postanowiły połączyć swoje siły i poprzez fuzję stworzyć grupę lokowaną w światowym Top 10 dostawców usług audytorskich i doradczych.
Nexia International osiągnęła w 2017 łącznie 3,620 mld USD przychodów z usług profesjonalnych. Jej potencjał to prawie 600 biur w ponad 110 krajach, z zatrudnieniem ponad 24 tys. profesjonalistów, pozwala lepiej odpowiedzieć na rosnące zapotrzebowanie klientów w zakresie obsługi nie tylko w poszczególnych krajach, ale przede wszystkim w wymiarze międzynarodowym.
Dla KBA i naszych Klientów współpraca w ramach struktury Nexia International oznacza m.in.:

• dostęp do obsługi w biurach Nexia na całym świecie zgodnie z ujednoliconymi standardami,
• zdolność do tworzenia międzynarodowych zespołów - np. w zakresie międzynarodowej optymalizacji podatkowej, konsolidacji transgranicznej, due diligence czy corporate finance,
• skupienie się na segmencie klientów wymagających silnego oparcia w strukturach międzynarodowych. Nasze członkostwo w Nexia International nie ma żadnego wpływu na relacje umowne z naszymi klientami oraz na naszą strukturę własności czy zarządzania.

Współpraca w strukturach Nexia International pozwoli towarzyszyć naszym klientom w prowadzeniu i rozwijaniu interesów nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem nie tylko Europy Zachodniej, ale również Wschodniej i Bałkanów – pokrycie siecią biur Nexia International w regionie Europy Środkowo-Wschodniej można zobaczyć na https://nexia.com/global-presence.
W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do nawiązania kontaktu oraz zapoznania się z notą prawną.