Alerty biznesowe – sięgnij dalej niż COVID-19

Pandemia COVID-19 jednymi wstrząsa a drugich paraliżuje. Już 2,6 miliarda ludzi na całym świecie dotknęły obostrzenia, blokady, kwarantanny.

Poza strachem o zdrowie i życie naszych bliskich jesteśmy zaniepokojeni tym, jaki wpływ na różne dziedziny naszego życia będzie miała rozwijająca się pandemia.

Odpowiedzi na to pytanie postara się udzielić prof. Jerzy Hausner wraz z wybitnymi specjalistami, których zaprosił do współpracy przy tworzeniu cyklu opinii w formie alertów: gospodarczego, edukacyjnego, społecznego, samorządowego, biznesowego i medycznego. Kolejne alerty na temat każdej z tych dziedzin dostępne są na stronie Open Eyes Economy Summit.

Cieszymy się, że KBA i Tomasz Budziak mogą dołączyć swój wkład w tym gronie.

Informacja na temat rozwiązań tak zwanej TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

Szanowni Państwo,

Poniżej przedstawiamy Państwu informacje o wybranych przepisach dotyczących w obszarach zatrudnienia i opodatkowania, wchodzących w życie w związku z epidemią COVID-19 (tzw. tarcza antykryzysowa).

Z uwagi na skalę wprowadzonych regulacji, wybraliśmy te zmiany w prawie, które w naszej ocenie są najistotniejsze i mają zastosowanie dla profilu klientów KBA. Rozwiązania dedykowane poszczególnym branżom nie są przedmiotem niniejszego materiału. Podobnie nie omawiamy przepisów dotyczących prawa cywilnego, procedury podatkowej, prawa spółek handlowych, rozwiązań wspomagających płynności za pomocą instrumentów bankowych czy pakietu na innowacje. Jeśli pojawi się taka potrzeba, to prosimy
o kontakt.

Liczymy, że informacje te okażą się dla Państwa przydatne. Przygotowaliśmy je w oparciu o dostępne źródła. Korzystanie z nich wymaga jednak starannego porównania faktycznej sytuacji z dotychczasowymi i nowymi regulacjami. Dlatego nie możemy traktować ich jako informacji wiążącej, tym bardziej, że konkretne wnioski i działania będą podlegały ocenie właściwych organów, do których będą skierowane.
Zapraszamy do kontaktu, gdyby potrzebne były dodatkowe informacje lub wyjaśnienia.
Zespół KBA sp. z o.o.
KBA-info-COVID-19.pdf (95 pobrań)

Nexia International – 7% wzrost światowych przychodów

KBA jest członkiem i współwłaścicielem sieci Nexia International. Z przyjemnością informujemy o wynikach finansowych za 2019 rok, tej dziewiątej co do wielkości globalnej sieci niezależnych firm księgowych
i konsultingowych.

W 2019 r. całkowity przychód ze sprzedaży usług Nexii wyniósł ponad 4,3 mld USD w całej sieci. Stanowi to wzrost o 7% w stosunku do 2018 r.

Ten wzrost globalnych dochodów jest konsekwencją stałego wzrostu w całej sieci w każdym regionie, przy czym Ameryka Północna i Ameryka Łacińska osiągają szczególnie dobre wyniki. Wzrost dochodów z opłat
w tych regionach można przypisać rekrutacji nowych firm i zdrowemu wzrostowi organicznemu.

W 2019 r. Nexia kontynuowała ekspansję na całym świecie, przyjmując nowe firmy członkowskie w Brazylii, Chile, Egipcie, Kosowie, Portoryko, Słowenii, Sudanie, Szwajcarii i na Ukrainie.

Komentując wyniki, Kevin Arnold, CEO Nexia International, mówi:

„Ten globalny wzrost przychodów to świetna wiadomość dla Nexii. Opiera się on na regularnym i konsekwentnym wzroście, jaki mieliśmy w ciągu ostatnich dziesięciu lat, i odzwierciedla inwestycje naszych struktur oraz ambicje, aby zaspokoić rosnące potrzeby firm członkowskich i nowych klientów ”.

Książka Tomasza Budziak …

Książka Tomasza Budziak Partnera KBA “Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne” została uhonorowana Nagrodą ECONOMICUS jako najlepsza pozycja polskiego autora, która pełni funkcję biznesowo-ekonomicznego poradnika.
Dziennik Gazeta Prawna oraz Narodowy Bank Polski po raz drugi nagrodził najlepsze polskie książki ekonomiczne, które ukazały się od stycznia 2011 roku na polskim rynku wydawniczym.

Nexia nagrodzona …

Nexia nagrodzona jako “Sieć Wschodzącej Gwiazdy” roku 2012. International Accounting Bulletin (IAB) przyznał tę nagrodę dla Nexia International za szczególne osiągnięcia, innowacyjne podejście i wyniki biznesowe przesówając się w 2017 roku na 9 pozycję. Od tego czasu Nexia wzmocniła swoją pozycję wiodących księgowych sieci światowych.