Książka Tomasza Budziak …

Książka Tomasza Budziak Partnera KBA “Sukcesja w rodzinie biznesowej. Spojrzenie praktyczne” została uhonorowana Nagrodą ECONOMICUS jako najlepsza pozycja polskiego autora, która pełni funkcję biznesowo-ekonomicznego poradnika.
Dziennik Gazeta Prawna oraz Narodowy Bank Polski po raz drugi nagrodził najlepsze polskie książki ekonomiczne, które ukazały się od stycznia 2011 roku na polskim rynku wydawniczym.

Nexia nagrodzona …

Nexia nagrodzona jako “Sieć Wschodzącej Gwiazdy” roku 2012. International Accounting Bulletin (IAB) przyznał tę nagrodę dla Nexia International za szczególne osiągnięcia, innowacyjne podejście i wyniki biznesowe przesówając się w 2017 roku na 9 pozycję. Od tego czasu Nexia wzmocniła swoją pozycję wiodących księgowych sieci światowych.